บริษัท เฟอร์ติไลเซอร์ แอนด์ ไบโอซีดส์ จก.(FBC)         : หน้าแรก(Home) arrow เกี่ยวกับเรา (About us) :  
   ::Select Menu::
เปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่นารายณ์ ๓ พลัส     เปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่นารายณ์ ๓ พลัส    เปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่นารายณ์ ๓ พลัส
หน้าแรก(Home)
เกี่ยวกับเรา (About us)
ติดต่อเรา (Contact us)
แผนที่บริษัท (Map)
บทความ (Articles)
ผลิตภัณฑ์
ราคาสินค้า (Prices)
เว็ปลิงค์
ข่าวสาร (News)
ค้นหาขั้นสูง
ชาวไร่ข้าวโพดบังคลาเทศยอมรับพันธุ์ข้าวโพดไทย
All Sections
All Sections
นารายณ์ 3 พลัส
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
Administrator

เกี่ยวกับเรา (About us) PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Sunday, 23 December 2007

      

   บริษัทเฟอร์ติไลเซอร์ แอนด์ไบโอซีดส์ จำกัด (FBC)
 วิสัยทัศน์
            เรายืนหยัดพัฒนา สรรหาเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยในราคายุติธรรม  เพื่อสร้างความสมดุลย์ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย
พันธะกิจ
        มุ่งวิจัยพัฒนา ผลิต ส่งเสริม และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม  แก่พี่น้องเกษตรกรไทย

     บริษัทเฟอร์ติไลเซอร์ แอนด์ไบโอซีดส์ จำกัด (FBC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 โดยในระยะแรกดำเนินกิจกรรมด้านที่ปรึกษาธุรกิจเกษตร จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2548 จึงได้เริ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืชและ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี ในการบริหารการจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยและนานาชาติของผู้บริหารบริษัท FBC ประกอบกับความร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในวงการเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมานานกว่า 55 ปี ทำให้สายพันธุ์ต่างๆ ของบริษัท FBC ได้รับความนิยมจากเกษตรกรชาวไร่อย่างดียิ่งในระยะเวลาอันรวดเร็ว            

- พ.ศ.2548 เริ่มส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างลูกผสมสีแดงพันธุ์ FBC 111 และ FBC 999 ทานตะวันพันธุ์ลูกผสมโกลเด้น-วัน และเมล็ดพันธุ์ ลูกผสมมะละกอ FBC No1 พร้อมทั้งเริ่มการตลาดของปุ๋ยน้ำชีวภาพ และสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช “บลูพลัส และ เน็ตพลัส” เริ่มส่งเสริมและทำแปลงสาธิต ทานตะวันลูกผสม โกลเด้น-วัน
- พ.ศ.2549 แนะนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมสายพันธุ์ไทยแท้ “นารายณ์-๑ และ นารายณ์-๒” ออกสุ่วงการข้าวโพดลูกผสมของเมืองไทยกับทั้งส่งเสริมข้าวโพดหวานลูกผสม “สีดา-๑” ออกสู่ชาวไร่ข้าวโพดหวานอีกด้วย
นอกจากนั้นแล้ว บริษัท FBC ยังไม่เปิดมิติใหม่แก่วงการปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม – โคเนื้อโดยเมล็ดพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม “แม็กซี่ และ ซุปเปอร์กรีน” หญ้าโตไวใบดก โปรตีนสูงเพิ่มเนื้อ – เพิ่มนม
- พ.ศ.2550 แนะนำทานตะวันลูกผสมพันธุ์ใหม่ “โกลเด้น-ทู และเร่งส่งเสริมข้าวโพดหวานลูกผสมชนิดสองสี พันธุ์ “สีดา-๒” นอกจากนี้แล้วได้ทำแปลงสาธิตแนะนำ ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ “นารายณ์-๓"ทางด้านเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นๆได้เริ่มการตลาด“ทานตะวันไม้ดอก-ไม้ประดับ”ในเขตจังหวัดลพบุรีและประสพผลสำเร็จเป็นอย่างดี 

 - พ.ศ.2551 เริ่มจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม "นารายณ์-๓" อย่างเต็มรูปแบบ หลังจากประสบผลสำเร็จอย่างดีในการนำร่องทดสอบในไร่ข้าวโพด จังหวัดลพบุรี, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, นครราชสีมาและศรีสะเกษ  ได้ส่งเสริมการตลาดส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปทดสอบ และจำหน่ายยังต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเซีย มากขึ้น อาทิ ประเทศจีน, อินเดีย, บังคลาเทศ, ปากีสถาน, เวียดนาม, กัมพูชา, และศรีลังกา เป็นต้น  นอกจากนั้นได้ขยายเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับพันธมิตรทางงานวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย และอินเดีย ในข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ทานตะวัน, พืชอาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ผักบางชนิด  เริ่มการทดสอบเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ รวมทั้งพริกแตงกวา และแตงโม  เป็นต้น ทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ "นารายณ์-3 พล้ส" และ "นารายณ์-5 " ในไร่เกษตรกร และได้เริ่มทดสอบทานตะวันลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ "โกลเด้น-คิง" ในขณะเดียวกันได้เปิดศูนย์วิจัยพันพืชของบริษัทขึ้นที่ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ เพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ใหม่

- พ.ศ. 2552 จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ "นารายณ์-3 พลัส" และ "นารายณ์-5" สู่เกษตรกร หลังจากประสบผลสำเร็จในแปลงนำร่องทดสอบพันธุ์แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้ดำเนินการทดสอบดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต ทานตะวันลูกผสม พันธุ์ใหม่ "โกเด้น-โกล" และ "โกเด้น-คิง" ในระดับไร่เกษตรกรทุกพื้นที่ ที่มีการปลูกทานตะวัน ในเขตจังหวัด ลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์

บริษัทฯได้ขยายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชโดยความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรเครือข่ายในประเทศอินเดีย และออสเตรเลีย ทั้งข้าวโพด ข้าวฟ่าง และทานตะวัน

    บริษัท FBC มีความภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนพัฒนาการเกษตรของไทย และเปิดโอกาสทางเลือกใหม่ให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี คุณภาพในราคายุติธรรม

 ************************************************************

About us

      

   Fertiliser and Bioseeds Company Limited (FBC)

Vision  :  We persist in developing and searching for the best hybrid seeds for Thai farmers, with reasonable and fair prices in order to support a strong Thai agriculture and seeds industry.

Mission  :  We aim continuously to research, develop, produce, support and trade top quality seeds at reasonable prices for Thai farmers.

Fertiliser and Bioseeds Company limited (FBC) was established in 1995. Up until 2005, it worked in agricultural business consultanting. Since then, it has operated a fullseeds and liquid organic fertiliser business.

FBC combines 30 years’ experience in managing seed businesses in Thailand and overseas with cooperation with allied research and development team of 56 years’ experience. This great and long experience in agriculture breeding and management makes our hybrids become popular in short time.

2005, we started to promote red grain  hybrid grain sorghum “FBC-111 and FBC- 999”, hybrid sunflower “Golden-one” and hybrid papaya “FBC No. 1”.  Also we set up liquid organic fertilizer marketing “Blue plus and Nat plus”. Simultaneously, we made demonstrated plots for hybrid sunflower “Golden-one”.

2006, Introduced Thailand-bred hybrid corn “Narai-1 and Narai-2” into hybrid corn market in Thailand and in the same time, we launched sweet hybrid corn, namely “Seeda-1 “ to the market too. Moreover, FBC was introducing hybrid forage “Maxi and Super-green” to livestock and dairy farmer in this year.

2007, launched new hybrid sunflower variety “Golden-2”,   FBC was also starting to promote bicolor hybrid sweet corn,”Seeda-2”, making demonstration fields to introduce a new hybrid corn “Narai-3” also setting up ornamental sunflower marketing in Lopburi district and we had great success.

2008, after “Narai-3” had got successfully pilot test in Lopburi, Nakornsawan, Petchabun, Uthai Thani, Nakornrajchsrima and Srisaket. FBC exported this hybrid  to make a test and sale in other Asian country e.g. China,  Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Cambodia and Sri Lanka. Then, FBC expanded the research program  with  Australian and Indian business partners,  in maize, grain sorghum, sunflower, forage  sorghum  and some vegetable seeds. Finally, we are testing chilies, cucumbers and watermelons etc. and continuously provide a good quality varieties for Thai farmers. 

2009, after the demonstration plots were successful in 2008, we launched "Narai-3+"  and "Narai-5" to market. We also started to put our new sunflower hybrids "Golden-Gold" and "Golden-King" on farm-level testing and demonstration plots in sunflower areas e.g. Lopburi,Saraburi,Nakornsawan and Phetchabun.

FBC's crops research and development such as maize, sorghum and sunflower have been expanded by collaboration with our partners in Australia and India    

FBC is proud that we contribute to improveme Thai agriculture, and to provide an alternative choice for Thai farmers to use high quality breeds in reasonable price.

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 21 March 2011 )
จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Latest News
  บริษัท เฟอร์ติไลเซอร์ แอนด์ ไบโอซีดส์ จก.(FBC)
99/35-36 หมู่1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร (036)627656   แฟ็กซ์ (036)627611
 
Nike Roshe Run Nike Free Run 3.0 Femme Verte Nike Roshe Run Nike Air Huarache Womens Nike Running Shoes Nike Free Run Nike Roshe Run Dames Nike Air Huarache Run Jordans for Sale Jordan Shoes Nike Air Max Kopen Goedkoop Nike Air Max Nike Air Max UK Nike Air Max Sale Nike Roshe Run UK Nike Roshe Womens Nike Free Running Shoes Nike Free Run Sale Nike Air Force 1 Nike Air Force 1 Femme